Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje między innymi koszty zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji powyższego działania.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że:

  • 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
  • 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
  • 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta.

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl