nawozy warmińsko-mazurskie nawożenie NPK

Canwil z magnezem

Canwil z magnezem

Anwil WłocławekTen rodzaj saletrzaku produkowany przez ANWIL S.A.  jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem dolomitowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.
CANWIL z magnezem jest uniwersalnym nawozem azotowym. Nadaje się do stosowania w uprawie wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu, lub wysiew przed spodziewanymi opadami deszczu.
Magnez zawarty w CANWILU jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

CANWIL z magnezem to nawóz gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon.

Parametry fizyko-chemiczne.

  • Zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%.
  • Zawartość magnezu, w przeliczeniu na MgO: 4,0 +/-0,9%.
  • Zawartość granulek o wymiarach 1mm – 5mm, co najmniej: 96%.
  • Zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%.

Informacja dodatkowa.

  • Nawóz zawiera wapń w postaci węglanu wapnia (CaCO3). Zwartość wapnia w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5%.
  • CANWIL z magnezem odpowiada wymaganiom normy zakładowej.
  • Nawóz posiada bardzo wysoką jakość, potwierdzoną certyfikatem najwyższej jakości Q nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
  • Produkt spełnia wymaganie Rozporządzenia (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r.

Pakowanie.

Nawóz pakowany jest w trwałe, wysokiej jakości worki polietylenowe o zawartości 50kg oraz polipropylenowo-polietylenowe worki typu big-bag o zawartości 500kg. Na opakowaniach znajduje się pełna informacja o wyrobie.
Towar sprzedawany jest również luzem.

Przechowywanie.

Ze względu na małą odporność saletrzaków na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury nie należy ich przechowywać pod wiatami i na składowiskach (nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia np. za pomocą folii polietylenowej).

Transport.

CANWIL z magnezem zawiera poniżej 28% azotu, dlatego nie jest zakwalifikowany do materiałów niebezpiecznych i nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu.

Dokumenty:

Karta charakterystyki saletrzaku CANWIL
Deklaracja zgodności Canwil z Magnezem 2012 JPG, 2012 PDF; 2011 JPG
Deklaracja zgodności Canwil Mg S 2012 JPG, 2012 PDF; 2011 JPG

 

Saletra Amonowa – ANWIL

Saletra Amonowa – ANWIL

 

Saletra amonowa produkowana przez ANWIL S.A. jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez. Azot jest zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw. Saletra amonowa jest wzbogacona magnezem, który jest jednym z najbardziej niezbędnych pierwiastków do wzrostu i rozwoju roślin, spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii. Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Parametry fizykochemiczne.

Saletra amonowa jest substancją higroskopijną, łatwo rozpuszczalną w wodzie. Jest związkiem podtrzymującym palenie. Ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180oC.

  • Postać: granulki barwy białej lub kremowej.
  • Zawartość azotu całkowitego: 34,0 +/-0,6%.
  • Zawartość granulek o wymiarach poniżej 1 mm: nie więcej niż 5% (WE).
  • Zawartość granulek o wymiarach poniżej 0,5 mm: nie więcej niż 3% (WE).
  • Zawartość granulek o wymiarach 1mm-3,15 mm: co najmniej 96%.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 producent gwarantuje, że nawóz przeszedł pomyślnie test odporności na detonację.

Dodatkowe atuty:

  • zawartość magnezu w każdej granulce,
  • bardzo niska zawartość wody,
  • odporność na zbrylanie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości substancji antyzbrylających,
  • doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew.

Pakowanie przechowywanie i transport wg normy zakładowej.

Pakowanie.

Saletra amonowa jest pakowana w trwałe, wysokiej jakości worki polietylenowe o zawartości 50kg oraz polipropylenowo-polietylenowe worki typu big-bag o zawartości 500kg. Na opakowaniach znajduje się pełna informacja o wyrobie.

Przechowywanie.

Saletrę amonową należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych zabezpieczonych od strony podłoża przed przenikaniem wilgoci. Nie należy jej przechowywać pod wiatami i na składowiskach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu ani używać światła z otwartym płomieniem, a przewody elektryczne powinny być dobrze zabezpieczone.

W pomieszczeniach zamkniętych nie powinny znajdować się żadne materiały, które mogą reagować z saletrą amonową lub, które są palne, jak np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary. W jednym pomieszczeniu nie powinno się przechowywać więcej niż 300 ton.

Saletrę amonową w opakowaniach nieprzekraczających 50kg należy przechowywać na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5m od źródeł ciepła i 0,2m od ścian magazynu. Worki typu big-bag z nawozem o masie nieprzekraczającej 500kg należy przechowywać najwyżej w dwóch warstwach.

Saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzaniem powyżej 30oC.

Transport.

Produkowana w ANWIL S.A. saletra amonowa jest substancją niebezpieczną, utleniającą i drażniącą na oczy. Na podstawie art. 2.2.51.1.5 Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. i wydanego na podstawie ww. przepisów certyfikatu klasyfikacyjnego produkt nie podlega przepisom ADR/RID. Certyfikat ten został wystawiony przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie.

Saletra amonowa posiada bardzo wysoką jakość, potwierdzoną certyfikatem na znak jakości Q, nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Produkt spełnia wymaganie Rozporządzenia (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r.

Dokumenty:

Instrukcja transportowa + Bezpieczne postępowanie z saletrą amonową podczas transportu.pdf
Karta Charakterystyki saletry amonowej
Deklaracja zgodności 2012 JPG, 2012 PDF; 2011 JPG

 

Anwil Włocławek

Anwil Włocławek

 

Informacje o firmie

 

Firma Handel Usługi BAZI może się poszczycić ponad 20 letnią współpracą z producentem nawozów ANWIL S.A.

ANWIL S.A. należy do wiodących przedsiębiorstw w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest znaczącym producentem nawozów azotowych (Saletra amonowa i Saletrzak – CANWIL). Pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza przede wszystkim jakości swoich produktów. Nawozy wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami światowymi przy minimalizacji oddziaływania technologii produkcyjnych na środowisko.

Ponadto w ofercie firma posiada również specjalistyczne nawozy z makro i mikroelementami w postaci trwałych chelatów które produkowane są przez PPHU “Pro-Lab” Sp. z o. o.

Obecnie ANWIL S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. przy czym jej historia rozpoczęła się w 1966 roku kiedy to rząd polski podjął decyzję o budowie Zakładów Azotowych „Włocławek”.

Linie produkcyjne saletry amonowej, kwasu azotowego i amoniaku zostały uruchomione w latach 1971 – 1972.

W 2000 roku powstała linia do produkcji saletrzaku. która pozwoliła na pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych części nawozowej firmy.

Od sierpnia 2004 roku ANWIL S.A. należy do European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA). Od marca 2008 – jest uczestnikiem Programu Product Stewardship (Opieka nad Produktem). Program ten zobowiązuje producenta do podjęcia działań mających na celu zapewnienie, że produkowane nawozy i wszelkie surowce, materiały pomocnicze i półprodukty są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego.

Oferowane przez ANWIL SA nawozy azotowe  posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 

Przeczytaj o wytwarzanych produktach:

 

Przeczytaj o nawozach wieloskładnikowych:

LUBOFOS CORN

LUBOFOS CORN

OD 1250 zł brutto ZA TONĘ!!!

TRANSPORT
W CENIE!!!

wiecej

INTERMAG – promocja jesienna!

INTERMAG – promocja jesienna!

Przygotuj swoje uprawy do zimy!!! DO ZDOBYCIA ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Nowa PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTWA INTERMAG.

wiecej

MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – NABÓR WNIOSKÓW

MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – NABÓR WNIOSKÓW

FUNDUSZE PROW!!!

ZNACZNE ŚRODKI NA INWESTYCJE NA TERENACH WIEJSKICH!!!

wiecej

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe

Firma BAZI proponuje do sprzedaży nawozy azotowe Polskich producentów jak również wytwórców z zagranicy.

wiecej

AZOTY TARNÓW – “ŚWIĘTUJ Z NAMI POŁĄCZENIE”

AZOTY TARNÓW – “ŚWIĘTUJ Z NAMI POŁĄCZENIE”

“Świętuj z nami połączenie i wygrywaj nagrody” – Konkurs trwa od: 10.03.2011 do: 19.09.2011

wiecej

POLICE – „PROGNOZUJEMY DOBRY PLON”

POLICE – „PROGNOZUJEMY DOBRY PLON”

„Policka Farma”- Zostań mistrzem prowadzenia gospodarstwa rolnego!!! Konkurs trwa od 01 czerwca 2011 (godz. 9:00) do 31 sierpnia 2011 (godz. 9:00) wiecej

Nowa Strona Bazi

Nowa Strona Bazi

Uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową. Wprowadziliśmy w niej wiele zmian zarówno pod względem graficznym jak i merytorycznym. wiecej

Strona 9 z 11« Pierwsza...Poprzednia7891011

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl