nawozy warmińsko-mazurskie nawożenie NPK

ZAK Spółka Akcyjna

ZAK Spółka Akcyjna

 

BAZI OLSZTYNEK od 2011 roku posiada w swojej ofercie doskonałe nawozy z Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

 

 

 

wiecej

Azoty Tarnów S.A.

Azoty Tarnów S.A.


Bazi Olsztynek już blisko 20 lat jest partnerem handlowym firmy Azoty Tarnów, która stworzyła solidną i dynamicznie rozwijającą się Grupę Kapitałową Azoty Tarnów.


wiecej

Saletra amonowa 30 makro

Saletra amonowa 30 makro

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa: Saletra amonowa 30 makro

 

 

Nazwa chemiczna: Azotan amonu z wypełniaczem

 

 

 

wiecej
Siarczan amonu AS 21

Siarczan amonu AS 21

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa: Siarczan amonu AS 21

 

 

Nazwa chemiczna: Siarczan (VI) amonu

 

 

 

wiecej
Saletrzak z borem

Saletrzak z borem

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa: Saletrzak z borem 27+B standard

 

 

Nazwa chemiczna: Azotan amonu z wypełniaczem

 

 

 

wiecej
Saletrzak 27 standard

Saletrzak 27 standard

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa: Saletrzak 27 standard

 

 

Nazwa chemiczna: Azotan amonu z wypełniaczem

 

 

 

wiecej
Saletrosan 26 makro

Saletrosan 26 makro

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa: Saletrosan® 26 makro

 

 

Nazwa chemiczna: Saletrosiarczan amonu

 

 

 

wiecej
POLIFOSKA 21

POLIFOSKA 21

NAWÓZ AZOTOWY N(MgS) 21-(4-35)
Mieszanka A.1.4 i A.1.9

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,00 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 21 zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
Forma amidowa azotu przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot jest udostępniany roślinom powoli. Straty azotu z gleby są małe, bo nie ulega wymywaniu z gleby. Amonowa forma azotu, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu przez rośliny. Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki, nie powodując zbyt wczesnego rozhartowania roślin, tak jak po stosowaniu formy saletrzanej. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych Stosując POLIFOSKĘ 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą – na głębokość kilku cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną
Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ® 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
• nawóz uniwersalny do nawożenia przedsiewnego i pogłównego
• na glebach ubogich w siarkę i pod rośliny siarkolubne
• na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną
• bezpośrednio przed rozsiewem można mieszać z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową
• stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WTO-ZChP-139:2009

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.
CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

 

 

ZALECANE DAWKI NAWOZU POLIFOSKA 21 w kg/ha*

 

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie1

Żyto3 – na każdą 1 t ziarna

40

50

Pszenica ozima3 i jara – na każdą 1 t ziarna

50

65

Pszenżyto3 – na każdą 1 t ziarna

50

65

Jęczmień ozimy3 i jary – na każdą 1 t ziarna

45

55

Owies – na każdą 1 t ziarna

40

55

Rzepak4 – na każdą 1 t nasion

100

120

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

65

85

Groch, bobik – na każdą 1 t nasion

30

40

Ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw

85

110

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

120

150

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

70

90

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

70

90

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

70

100

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

150
70

200
90

 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 21, na przykład plon nasion rzepaku 3,0 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 120 kg POLIFOSKI 21 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu nasion (odczyt z tabeli) x 3,0 ton = 360 kg/ha POLIFOSKI 21, czyli około 75 kg azotu i 126 kg siarki (SO3), to jest około 50 kg S/ha;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha;
3 – nawożenie zbóż ozimych i rzepaku tylko wczesną wiosną, ze względu na dużą zawartość azotu;
4 – zaleca się do 200 kg/ha POLIFOSKI 21 przedsiewnie lub pogłównie jesienią pod rzepak ozimy.

 

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

  1. POLIFOSKA 21 – KARTA CHARAKTERYSTYKI
  2. POLIFOSKA 21 – Ulotka 1 str, Ulotka 2 str,
MOCZNIK.PL

MOCZNIK.PL

Nawóz nieorganiczny azotowy N 46
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Białe, równomierne granulki, zabezpieczone środkami antyzbrylającymi, higroskopijne, łatwo rozpuszczalne w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku.
Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm3.

 

Mocznik.pl zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą powoli, dlatego azot z mocznika.pl jest udostępniany roślinom powoli i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak w roślinie jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe. Mocznik.pl z Polic nie zawiera więcej jak 0,8% biuretu i 0,3% wody oraz bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

 

Stosowanie

 

Mocznik.pl jest nawozem uniwersalnym i w związku z tym może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Małą efektywność wykazuje także na podmokłych, zimnych glebach gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną.
Mocznika.pl nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z POLIDAPEM®, POLIFOSKAMI®, (oprócz POLIFOSKI ® PK), POLIMAGAMI®, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonowym. Jednorazowa dawka mocznika.pl nie powinna przekraczać 250 kg/ha.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: PN-C-87011:1999

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Sprawdź szczegółowe tabele:

 

Dokarmianie dolistne zbóż

Dokarmianie dolistne rzepaku

Dokarmianie dolistne buraka cukrowego

Zalecane dawki mocznika.pl* w kg/ha

Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG)

Dokarmianie dolistne kukurydzy

Dokarmianie dolistne ziemniaka

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

  1. MOCZNIK.PL – KARTA CHARAKTERYSTYKI
  2. MOCZNIK.PL – Ulotka 1 str, Ulotka 2 str, Ulotka 3 str, Ulotka 4 str
  3. MOCZNIK.PL – Certyfikat zgodności WE

 

POLIMAG S

POLIMAG S

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) o niskiej zawartości chlorków
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35)


z mikroskładnikami pokarmowymi bor (B)- 0,1%; miedź (Cu)- 0,1%; mangan (Mn)- 0,2%; cynk (Zn) -0,5%

NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3.

 

POLIMAG® S zawiera 10% azotu (N) w formie amonowej, 8% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 7% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 15% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie siarczanu potasu, 5% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 35% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu oraz mikroskładniki pokarmowe: bor (B) 0,1%, miedź (Cu) 0,1%, mangan (Mn) 0,2%, i cynk (Zn) 0,5% w formach łatwo przyswajalnych. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Potas w formie siarczanu jest szczególnie polecany pod rośliny ujemnie reagujące na nadmiar chloru. Taki skład chemiczny, w tym zawartość podstawowych mikroelementów, powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój rośliny od okresu powschodowego i zwiększa ich odporność oraz poprawia wartość biologiczną plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten należy stosować przede wszystkim pod rośliny:
• bardzo wrażliwe na chlor: tytoń, czerwona porzeczka, agrest, malina, truskawka, jeżyna, borówka, drzewa pestkowe – szczególnie czereśnia, warzywa wczesne, fasola, ogórek, papryka, cebula, sałata, chmiel, wszystkie uprawy pod osłonami, rośliny kwiatowe i ozdobne oraz rozsada większości roślin;
• względnie wrażliwe na chlor: ziemniak, słonecznik, winorośl, drzewa ziarnkowe, czarna porzeczka, pomidor, rzodkiewka, kalarepa, brukselka, groch, szpinak, marchew, czosnek, rzodkiew, cykoria. POLIMAG® S zaleca się także pod rośliny okopowe, pastewne i na użytkach zielonych.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIMAG® S wiosną, 10-14 dni przed siewem, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIMAG® S można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z siarczanem potasu.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIMAGU S w kg/ha*

 

Roślina

Zalecane dawki N/ha

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia

wysoka i bardzo wysoka

Cebula

120

1000

650

350

Fasola karłowa

60

500

300

150

Kalafior

250

950

650

300

Kalarepa

120

800

550

250

Kapusta biała

200

1600

1100

600

Kapusta brukselka

250

1200

700

450

Kapusta pekińska

180

1250

950

600

Marchew

150

1150

750

400

Ogórek

140

900

600

400

Papryka

150

750

550

300

Pietruszka

150

1000

600

350

Pomidor

150

1000

600

400

Por

180

1000

650

350

Rzodkiewka, rzodkiew

60/130

600

400

160

Sałata

120

750

500

200

Truskawka

do 80

800

600

400

Ziemniak bez obornika

180

850

550

350

* w przypadku stosowania obornika zaleca się obniżyć dawkę nawozu o około 30%;
1 – w zalecanej dawce azotu uwzględnić azot wprowadzony w POLIMAGU S, podział dawek azotu i terminy stosowania według zaleceń agrotechnicznych;
2 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
3 – przed założeniem plantacji zastosować całą dawkę; w pełni owocowania plantacji dawkę zaleca się dzielić na dwie części: wiosną po ruszeniu wegetacji i późnym latem po zakończeniu zbiorów

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

  1. POLIMAG S – KARTA CHARAKTERYSTYKI
  2. POLIMAG S – Ulotka 1 str, Ulotka 2 str
  3. POLIMAG S – Certyfikat Znak jakości Q
  4. POLIMAG S – Certyfikat zgodności WE

 

Strona 2 z 1112345...Następna10...NastępnaOstatnia »

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl