Siarczan amonu AS 21

Siarczan amonu AS 21

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa: Siarczan amonu AS 21

 

 

Nazwa chemiczna: Siarczan (VI) amonu

 

 

 

 

 

 

Opis produktu

Siarczan amonu 21 jest produktem krystalicznym, sypkim, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, zawierającym azot w formie amonowej. W zależności od granulacji rozróżnia się następujące rodzaje siarczanu amonu 21: selekcjonowany, makro, standard, krystaliczny.

 • Siarczan amonu 21 selekcjonowany
Zawartość kryształu o wymiarach powyżej 3,55 mm min. 70%
 • Siarczan amonu 21 makro
Zawartość kryształu o wymiarach powyżej 4,0 mm max. 5%
Zawartość kryształu o wymiarach między 1,0-4,0 mm min. 90%
Zawartość kryształu o wymiarach poniżej 1,0 mm max. 5%
 • Siarczan amonu 21 standard
Zawartość kryształu o wymiarach między 1,0-2,0 mm min. 35%
Zawartość kryształu o wymiarach poniżej 1,0 mm max. 65%
 • Siarczan amonu 21 krystaliczny
Zawartość kryształu o wymiarach powyżej 1,0 mm min. 75%

 

Przeznaczenie i stosowanie

Siarczan amonu AS 21 jest nawozem fizjologicznie kwaśnym, wskutek czego po wprowadzeniu do gleby obniża jej pH. Stąd też, jako nawóz działa dobrze na glebach o odczynie zasadowym i obojętnym. Może być również stosowany na glebach kwaśnych, jeżeli są systematycznie wapnowane.
Siarczan amonu AS 21 stosowany bezpośrednio przed siewem, należy dokładnie wymieszać z glebą. Pozostawienie nawozu bez przykrycia na glebach o odczynie zasadowym może spowodować straty azotu. Siarczan amonu AS 21 jest źródłem nie tylko azotu, ale i siarki.
Jest szczególnie przydatny do nawożenia ziemniaków, dając kłęby bogatsze w skrobię, a także rzepaku, kukurydzy, żyta, owsa i innych roślin wykazujących zapotrzebowanie na siarkę.

 

Korzyści zastosowania Siarczanu amonu AS 21

 • siarka jest pierwiastkiem powodującym lepsze pobieranie azotu oraz makro- i mikroelementów,
 • zagwarantowanie potrzeb siarkowych roślin powoduje ich lepszy rozwój, poprawia plonowanie i odporność na stresy w czasie wegetacji,
 • zawarta w Siarczanie amonu AS 21 siarka jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju roślin,
 • Siarczan amonu AS 21 zawiera siarkę w postaci siarczanowej, szybko przyswajalnej przez rośliny,
 • nawożenie Siarczanem amonu AS 21 zapobiega utracie siarki z gleby.

 

Pakowanie i transport

Siarczan amonu 21 jest pakowany:
 • po 25 kg i 50 kg do worków polietylenowych,
 • w dużych opakowaniach 500 kg tzw. big-bagach,
 • luzem.
Siarczan amonu 21 należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.
Siarczan amonu 21 nie jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.

 

Przechowywanie

Ze względu na skłonność do pochłaniania wody siarczan amonu AS 21 należy do nawozów higroskopijnych, dla których najwyższa dopuszczalna wilgotność względna powietrza, powyżej której nawóz się rozpływa, wyrażona jako procent wilgotności względnej powietrza wynosi w temperaturze 30°C powyżej 60% (norma PN-C-87001). Produkt należy przechowywać w krytych, przewiewnych, suchych i czystych pomieszczeniach, w warunkach zapobiegających zawilgoceniu i zanieczyszczeniu produktu. Maksymalna wysokość składowania wynosi 10 warstw (dla worków o wadze opakowań 50 kg), natomiast big-bagów (do 500 kg) – 3 warstwy. Nawóz nie stwarza zagrożenia pożarowo-wybuchowego.

 

PLIKI DO POBRANIA:

PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA SIARCZANEM AMONU

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY – SIARCZAN AMONU

KARTA CHARAKTERYSTYKI – SIARCZAN AMONU

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl