Saletra amonowa 30 makro

Saletra amonowa 30 makro

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa: Saletra amonowa 30 makro

 

 

Nazwa chemiczna: Azotan amonu z wypełniaczem

 

 

 

 

Opis produktu.

Saletra amonowa 30 makro jest nawozem azotowym o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie, zawierającym w swoim składzie, w stosunku 1:1, dwie formy azotu łatwo przyswajane przez rośliny. Forma azotanowa tego nawozu nie jest sorbowana przez glebę, działa szybko i w szerszym zakresie odczynu i temperatur gleby niż forma amonowa, która jest wiązana przez koloidy glebowe w procesie sorpcji fizykochemicznej (wymiennej) i działa wolniej.

 

Przeznaczenie i stosowanie

Saletra amonowa 30 makro jest nawozem uniwersalnym, który może być stosowany zarówno bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem roślin, jak i wykorzystany do pogłównego nawożenia roślin.
Dzięki optymalnie dobranym składnikom, produkt przeznaczony jest do nawożenia m.in.: rzepaku ozimego, żyta, pszenicy jarej i ozimej, ziemniaków, buraków cukrowych i pastewnych, kukurydzy i użytków zielonych.

 

Korzyści zastosowania Saletry amonowej 30 makro:

  • dwie formy azotu (azotanowa i amonowa) gwarantują optymalną dostępność składnika przez cały cykl wzrostu i rozwoju rośliny,
  • Saletra amonowa 30 makro jest produktem uniwersalnym, nadającym się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny,
  • szybka rozpuszczalność nawozu sprawia, że jest łatwo przyswajalny przez rośliny,

 

Pakowanie i transport

Saletra amonowa 30 makro jest pakowana:
  • po 25 kg i 50 kg do worków polietylenowych,
  • w dużych opakowaniach 500 kg tzw. big-bagach.

Saletrę amonową 30 makro należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z Saletrą amonową 30 makro lub są palne, jak np. środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel.

 

Przechowywanie

Saletrę amonową 30 makro należy przechowywać zgodnie z PN-C-87054:2000 w suchych i czystych pomieszczeniach, o podłożu izolującym od wilgoci. Worki układać poziomo warstwami najwyżej do wysokości 12 warstw. Odległość od ścian powinna wynosić co najmniej 20 cm, a od źródeł ciepła co najmniej 150 cm. Worki uszkodzone należy składać osobno. Wielkość jednej pryzmy nie może przekraczać 30 ton, a odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 1 m.
Saletrę amonową 30 makro należy zabezpieczyć przed :
  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.
Saletry amonowej 30 makro nie wolno składować w warunkach polowych ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. W jednym pomieszczeniu nie należy przechowywać więcej niż 300 t saletry. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu ani używać światła z otwartym płomieniem, a przewody elektryczne powinny być dostatecznie zabezpieczone przed możliwością zwarcia. W pomieszczeniach zamkniętych nie powinny znajdować się żadne materiały, które mogą reagować z saletrą amonową lub są palne, jak np. środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, materiały pędne, oleje, smary, słoma.

 

PLIKI DO POBRANIA:

PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA SALETRA AMONOWA 30 MAKRO

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY – SALETRA AMONOWA 30 MAKRO

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl