Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej).

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje między innymi koszty zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji powyższego działania;

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych, w operacji, Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Skład fabryczny wapna firmy Nordkalk w BAZI

Skład fabryczny wapna firmy Nordkalk w BAZI Więcej

Wapno nawozowe Solid Cal dostępne na miejscu w Olsztynku.

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Copyright (C) bazi.pl realizacja: agraf.net.pl