MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – NABÓR WNIOSKÓW

FUNDUSZE PROW!!!

ZNACZNE ŚRODKI NA INWESTYCJE NA TERENACH WIEJSKICH!!!

 

W terminie od 26 września do 7 października br. odbędzie się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW 2007-2013.

Cel działania

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Wsparcie udzielane w ramach ww. działania ma przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, dlatego też wspierane inwestycje powinny uzasadniać liczbę miejsc pracy deklarowanych przez wnioskodawcę do utworzenia.

 

Więcej informacji na stronach:
Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Skład fabryczny wapna firmy Nordkalk w BAZI

Skład fabryczny wapna firmy Nordkalk w BAZI Więcej

Wapno nawozowe Solid Cal dostępne na miejscu w Olsztynku.

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Copyright (C) bazi.pl realizacja: agraf.net.pl