Pro-Siarka S 800 SC

Pro-Siarka S 800 SC

Nawóz mineralny zawiesinowy

 

 • Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800g S w 1 litrze nawozu

 • Reguluje wykorzystanie azotu

 • Poprawia jakość plonów

 • Zwiększa zdrowotność roślin

 

Na znacznym areale użytków rolnych w Polsce występuje niedobór siarki, w związku z tym coraz większego znaczenia nabiera odpowiednie nawożenie tym składnikiem. Stosowanie siarki w postaci siarczanowej jest uzasadnione, jednak jej wykorzystanie w takim przypadku jest niewielkie i nie przekracza 20%.

Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest z silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe.Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA S 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju – rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu – dojrzewania (rzepak).

Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie rośli.

 

Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają się poprzez:

1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu.

 

2. Poprawę jakości plonów:

 • wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych – które wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża,
 • wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe: cysteina i metionina,
 • wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
 • wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
 • zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
 • wzrost zawartości skrobii w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
 • zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych.

 

3. Poprawę gospodarki węglowodanami w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, suszę).

 

4. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji wzrost odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie przez choroby i szkodniki.

 

5. Choroby kontrolowane przynajmniej częściowo przez siarkę:

 • Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
 • Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
 • Zboża – mączniak prawdziwy.

 

6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych: cebuli, czosnku; siarka zwiększa zawartość olejków eterycznych (cykloalliina– cebula i chrzan, allicyna – czosnek).

 

Wielkość dawek i terminy stosowania nawozu.

 

Gatunek uprawianej rośliny/rodzaj uprawy

Dawka nawozu 1/ha

Zalecana ilość wody 1/ha

Termin stosowania nawozu lub faza rozwojowa rośliny

Faza rozwojowa rośliny wg skali BBA

rzepak ozimy

5

300 – 500

jesienią po wschodach roślin

10 – 29

8

300 – 500

wczesną wiosną

30 – 50

6

300 – 500

przed kwitnieniem

50 – 57

jęczmień, pszenica, żyto

8

300 – 500

po wschodach do początku krzewienia

10 – 19

jęczmień browarny, pszenżyto

5

300 – 500

koniec krzewienia strzelanie w źdźbło

23 – 30

owies

5

300 – 500

do końca fazy kłoszenia

32 – 59

kukurydza na ziarno i na kiszonkę

10

700 – 1000

w pełni rozwinięte
2-6 liście

19 – 24

ziemniak

5

300 – 500

kilkakrotnie, począwszy od fazy rozwoju liści do końca kwitnienia

21 – 70

burak cukrowy

5

300 – 500

w okresie rozwoju liści

20 – 26

5

300 – 500

3 – 4 tygodnie po zwarciu rzędów

31 – 33

peluszka, groch

8

300 – 500

w okresie od 1 do 4 w pełni wykształconych liści

11 – 19

łubin, słonecznik

5

300 – 500

do fazy kwitnienia

30 – 59

użytki zielone

20

3000 – 4000

przed ruszeniem wegetacji

chmiel

5

800 – 1000

po naprowadzeniu chmielu na przewodniki

5

1500 – 2000

po osiągnięciu przez chmiel siatki

5

2500 – 3000

w fazie kwitnienia i później

wg skali Zadoksa

 

 

 

Dokumentacja:

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl