POLIFOSKA M-MAX

POLIFOSKA M-MAX

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® M-MAKS zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 16% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 14% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 4% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Wysoka zawartość dobrze przyswajalnego magnezu w tym nawozie pokrywa podstawowe potrzeby magnezowe roślin w całym okresie ich wzrostu. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® M-MAKS wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, strączkowe, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ ®M-MAKS zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w magnez i potas – najczęściej gleby lekkie, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny magnezo i potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, owies, kukurydza, strączkowe i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® M-MAKS przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® M-MAKS można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI M-MAKS w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

110

80

40

Rzepak – na każdą 1 t nasion

200

150

75

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

140

90

55

Łubiny – na każdą 1 t nasion

190

125

75

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

110

65+25kg K2

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

140+55kg K

95+55kg K

55+30kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

140

90+15kg K

45

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

110+60kg K

70+40kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

75+15kg K

20+15kg K

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

95+65kg K

65+50kg K

40+30kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

170

110

45

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

120

75+20kg K

30+15kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

140+25kg K

95+30kg K

60

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

140

95

55

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI M, np. plon ziarna owsa 4 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 80 kg POLIFOSKI M na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 4 tony = 320 kg/ha POLIFOSKI M lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 65 kg POLIFOSKI M i 25 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 195 kg/ha POLIFOSKI M i 75 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl