POLIFOSKA 6

POLIFOSKA 6

Nawóz kompleksowy NPK(S) 6-20-30-(7)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 17% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 6 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 6 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® 6 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI 6 w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

90

60

30

Rzepak – na każdą 1 t nasion

160

120

60

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

110

75

45

Łubiny – na każdą 1 t nasion

150

100

60

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

<90 + 30 K2

50+25kg K

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

110+55kg K

75+55kg K

45+30kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

110+15kg K

75+15kg K

40

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

90+55kg K

55+40kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

60+15kg K

15+15kg K

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

75+65kg K

50+50kg K

30+30kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

135

90

35

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

90 + 15K

60+20kg K

25+15kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

110+30kg K

75+30kg K

50

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej

110

75

45

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 6, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 60 kg POLIFOSKI 6 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 = 300 kg/ha POLIFOSKI 6 lub np. plon bulw ziemniaka 25 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 50 kg POLIFOSKI 6 i 25 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 2.5 = 125 kg/ha POLIFOSKI 6 i 62,5 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl