POLIFOSKA 21

POLIFOSKA 21

NAWÓZ AZOTOWY N(MgS) 21-(4-35)
Mieszanka A.1.4 i A.1.9

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,00 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 21 zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
Forma amidowa azotu przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot jest udostępniany roślinom powoli. Straty azotu z gleby są małe, bo nie ulega wymywaniu z gleby. Amonowa forma azotu, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu przez rośliny. Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki, nie powodując zbyt wczesnego rozhartowania roślin, tak jak po stosowaniu formy saletrzanej. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych Stosując POLIFOSKĘ 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą – na głębokość kilku cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną
Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ® 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
• nawóz uniwersalny do nawożenia przedsiewnego i pogłównego
• na glebach ubogich w siarkę i pod rośliny siarkolubne
• na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną
• bezpośrednio przed rozsiewem można mieszać z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową
• stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WTO-ZChP-139:2009

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.
CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

 

 

ZALECANE DAWKI NAWOZU POLIFOSKA 21 w kg/ha*

 

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie1

Żyto3 – na każdą 1 t ziarna

40

50

Pszenica ozima3 i jara – na każdą 1 t ziarna

50

65

Pszenżyto3 – na każdą 1 t ziarna

50

65

Jęczmień ozimy3 i jary – na każdą 1 t ziarna

45

55

Owies – na każdą 1 t ziarna

40

55

Rzepak4 – na każdą 1 t nasion

100

120

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

65

85

Groch, bobik – na każdą 1 t nasion

30

40

Ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw

85

110

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

120

150

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

70

90

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

70

90

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

70

100

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

150
70

200
90

 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 21, na przykład plon nasion rzepaku 3,0 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 120 kg POLIFOSKI 21 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu nasion (odczyt z tabeli) x 3,0 ton = 360 kg/ha POLIFOSKI 21, czyli około 75 kg azotu i 126 kg siarki (SO3), to jest około 50 kg S/ha;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha;
3 – nawożenie zbóż ozimych i rzepaku tylko wczesną wiosną, ze względu na dużą zawartość azotu;
4 – zaleca się do 200 kg/ha POLIFOSKI 21 przedsiewnie lub pogłównie jesienią pod rzepak ozimy.

 

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

  1. POLIFOSKA 21 – KARTA CHARAKTERYSTYKI
  2. POLIFOSKA 21 – Ulotka 1 str, Ulotka 2 str,
Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl