POLIFOSKA 12

POLIFOSKA 12

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 12 zawiera 12% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 12% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 27% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany wiosną przede wszystkim do nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, rzepa, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Dobre efekty uzyskuje się w nawożeniu użytków zielonych na glebach organicznych.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, przede wszystkim pod rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® 12 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI 12 w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime4 i jare – na każdą 1 t ziarna

150

100

50

Rzepak4– na każdą 1 t nasion

265+40kg K2

200+30kg K

100

Rzepak5– na każdą 1 t nasion

70kg P. 6 jesienią i 150kg POLIFOSKI 12 wiosną

50kg P.6 jesienią i 115kg POLIFOSKI 12 wiosną

100 – wiosną

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

6

125+25kg K

75

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

150+40kg K

90+35kg K

20+20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

190+70kg K

125+65kg K

75+40kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

180+30kg K

120+25kg K

60+20kg K

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

150+70kg K

90+50kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

100+25kg K

25+20kg K

20kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

125+75kg K

85+60kg K

50+35kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

225+25kg K

150+30kg K

60+20kg K

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

150+30kg K

100+30kg K

40+20kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

180+45kg K

125+40kg K

80+20kg K

Cebula, por, kalafior, marchew, pietruszka (kg/ha)

725

475

250

Kapusta biała (kg/ha)

1150

800

450

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

180+25kg K

125+25kg K

75

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 12, np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas nawożonej obornikiem stosować po 90 kg POLIFOSKI 12 i 35 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 270 kg/ha POLIFOSKI 12 i 105 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha;
4 – nawożenie zbóż ozimych i rzepaku ozimego tylko wczesną wiosną, na glebach zasobnych, gdy nie stosowano przedsiewnego nawożenia;
5 – w nawożeniu rzepaku na glebie o małej i średniej zasobności stosować przedsiewnie POLIFOSKĘ 6 i wczesną wiosną odpowiednią ilość POLIFOSKI 12, na glebie o wysokiej zasobności można stosować tylko wiosną po 100 kg/ha POLIFOSKI 12 na każdą przewidywaną 1 t nasion;
6 – nie stosować ze względu na możliwość zastosowania zbyt wysokiej dawki (przedawkowania) azotu.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl