POLIFOSKA V

POLIFOSKA V

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 11-8-20-(2-25)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® V zawiera 11% azotu (N) w formie amonowej, 8% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 7% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 20% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 25% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Wysoka zawartość dobrze przyswajalnej siarki w tym nawozie pokrywa potrzeby roślin w okresie ich wzrostu. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany wiosną pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i rzepak (wczesną wiosną pogłównie), zboża jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® V zaleca się stosować wiosną na gleby ubogie w potas i siarkę.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® V przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® V można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

Zalecane dawki POLIFOSKI V w kg/ha*

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża jare3 – na każdą 1 t ziarna

200

130

70

Rzepak3 – na każdą 1 t nasion

400

300

150

Ziemniak na oborniku – na każde 10 t bulw

225

130

30

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

280

190+25kg K2

110+20kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

270

180

90

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

220+25kg K

135+20kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

150

40

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

185+40kg K

125+35kg K

75+20kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

330

200

90

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

220

150

60

Łąki i pastwiska –
na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

270

180

125

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi –
na każde 10 t zielonej masy

270

180

110

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI V, np. plon ziarna owsa 4 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 130 kg POLIFOSKI V na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 4 tony = 520 kg/ha POLIFOSKI V lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 130 kg POLIFOSKI V na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 390 kg/ha POLIFOSKI V;
1 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2- kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zboża ozime i rzepak ozimy tylko pogłównie – wczesną wiosną, , gdzie nie stosowano jesienią nawożenia przedsiewnego;
4 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl