POLIFOSKA® PETROPLON

POLIFOSKA® PETROPLON

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® PETROPLON zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O)5 rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 8% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 3% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie, w formie siarczanu.
Zawiera także 0,1% boru (B) całkowitego. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolniej pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Bor decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu, budowie ścian komórkowych (zwiększa odporność), reguluje procesy kwitnienia i zapylania, zawiązywania nasion i owoców, zapewnia pełny rozwój kłosów, kolb, łuszczyn i strąków. Taki skład chemiczny powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój rośliny od okresu powschodowego, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa na pełne kwitnienie i większy plon o wysokiej wartości biologicznej.

 

Stosowanie

 

POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Stosować także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na uzytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach. POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas oraz bor.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® PETROPLON przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, np. rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® PETROPLON można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny

 

Zalecane dawki POLIFOSKI PETROPLON w kg/ha*

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Rzepak – na każdą 1 t nasion

300

240

120

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

180

120

50

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

270

180

70

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

180+20kg K

130kg

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

220

145

70

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

120

40

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

150+15kg K

100+15kg K

60+15kg K

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

180

110

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

220

160

100

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

220

150

90

Łubiny – na każdą 1 t nasion

300

200

120

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

220

150

100

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

220

150

90

 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI PETROPLON, np. plon nasion rzepaku 3 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 240 kg POLIFOSKI PETROPLON na każdą 1 tonę przewidywanego plonu nasion (odczyt z tabeli) x 5 = 720 kg/ha POLIFOSKI PETROPLON lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o niskiej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 180 kg POLIFOSKI PETROPLON na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 540 kg/ha POLIFOSKI PETROPLON;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha. POLIFOSKI BIO

 

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl