POLIFOSKA 3

POLIFOSKA 3

NAWÓZ NIEORGANICZNY KOMPLEKSOWY NPK(MgS) 3-12-18-(4-14)

 

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 1,1-1,2 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 3 zawiera 3% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanów amonowych i wapniowych, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 18% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 4% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 14% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Zawiera również co najmniej 10% wapnia (CaO) oraz mikroskładniki pokarmowe. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 3 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ®3 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 3 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

POLIFOSKĘ® 3 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.

Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.
CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

 

Zalecane dawki POLIFOSKI ® 3 w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

100

70

50

Rzepak – na każdą 1 t nasion

200

150

100

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

140

100

50

Łubiny – na każdą 1 t nasion

170

125

70

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

130

60

20 K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

190+25kg K2

125+30kg K

70+30kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

150

100

60

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

140+25 K

82+25 K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

100

60

35

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

130

100

60

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

100+20 K

70+20 K

40+15 K

Łąki i pastwiska –
na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

140+30 K

110+25 K

70+20 K

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej

170+50 K

125+25 K

80

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI® 3, na przykład plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas – stosować po 70 kg POLIFOSKI® 3 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 = 350 kg/ha POLIFOSKI® 3 lub na przykład plon ziarna kukurydzy 7 t z ha na glebie o wysokiej zasobności w fosfor i potas stosować po 100 kg POLIFOSKI® 3 i 20 kg soli potasowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 7 = 700 kg/ha POLIFOSKI® 3 i 140 kg/ha soli potasowej;
1 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraka cukrowego 35 t/ha.

 

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl