POLIDAP

POLIDAP

Nawóz kompleksowy NP(S) 18-46-(5)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne szare granulki nie zbrylające się trwale.

Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

 

POLIDAP® zawiera 18% azotu (N) w formie amonowej i 46% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 41% rozpuszczalnego w wodzie. POLIDAP® zawiera 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolniej pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU® zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIDAP® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIDAP® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZN-ZChP-131:200

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIDAPU w kg/ha*


Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia 1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

40+40kg K2

25+25kg K

13+15kg K

Rzepak – na każdą 1 t nasion

70+90kg K

52+70kg K

26+50kg K

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

48+60kg K

33+50kg K

20+25kg K

Łubiny – na każdą 1 t nasion

65+60kg K

43+50kg K

26+25kg K

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

40+70kg K

23+55kg K

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

49+110kg K

33+90kg K

20+55kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

48+70kg K

30+50kg K

20+30kg K

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

40+100kg K

30+70kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

26+45kg K

7+25kg K

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

33+100kg K

22+75kg K

13+45kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

59+70kg K

40+60kg K

16+30kg K

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

40+60kg K

26+50kg K

11+25kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

48+80kg K

33+65kg K

22+35kg K

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

48+60kg K

33+50kg K

20+25kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIDAPU, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 25 kg POLIDAPU i soli potasowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 125 kg/ha POLIDAPU i 125 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 POLIDAP – KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ulotka 1 str;  Ulotka 2 str

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl