POLIDAP light

POLIDAP light

Nawóz kompleksowy NP(S) 14-34-(17)
NAWÓZ WE

 

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne szare granulki nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm

 

POLIDAP light zawiera 14% azotu (N) w formie amonowej i 34% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 28% rozpuszczalnego w wodzie. POLIDAP light zawiera 17% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU light zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIDAP light zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor.

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP light przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIDAP light można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny

 

Zalecane dawki POLIDAPU light w kg/ha

 

Roślina

Zasobność gleby

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna
Rzepak – na każdą 1 t nasion

  40+40kg K2
85+90kg K

32+25kg K
70+65kg K

15+15kg K
35+50kg K

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

53+60kg K

44+40kg K

23+25kg K

Łubiny – na każdą 1 t nasion

70+60kg K

58+40kg K

30+25kg K

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

40+65kg K

32+45kg K

18+20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

55+90kg K

47+75kg K

24+45kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

53+70kg K

38+50kg K

20+25kg K

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

53+80kg K

30+50kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

35+45kg K

20+35kg K

12+15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

35+70kg K

29+60kg K

15+37kg K

Kukurydza na silos – na oborniku – na każde 10 t zielonej masy

41+40kg K

32+20kg K

20+12kg K

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

44+50kg K
50+80kg K

35+40kg K
41+65kg K

15+25kg K
25+35kg K

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

65+60kg K

44+50kg K

24+35kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIDAPU light, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować 32 kg POLIDAPU i 25 soli potasowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 160 kg/ha POLIDAPU light i 125 kg/ha soli potasowej;
1 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraka cukrowego 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 POLIDAP LIGHT – KARTA CHARAKTERYSTYKI

 POLIDAP Light – ulotka

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl