Nawóz Ekologiczny 0-8-18

Nawóz Ekologiczny 0-8-18

Nawóz Ekologiczny 0 – 8 – 18


GRANULOWANY NAWÓZ WE typ B.4. NAWÓZ PK (Mg, S)
8-18-(8-12) zawierający fosforyt miękki

SKŁAD (procent m/m):

 

  • 8,0% – (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO W KWASACH MINERALNYCH
  • 4,5% – (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO W 2% ROZTWORZE KWASU MRÓWKOWEGO
  • 18,0% – (K2O) TLENKU POTASU ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
  • 8,0% – (MgO) TLENKU MAGNEZU ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
  • 12,0% – (S) SIARKI CAŁKOWITEJ

Przeznaczenie

•  Nawóz przeznaczony dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi, choć z powodzeniem może być stosowany w ogródkach działkowych i przydomowych
•  Relacja K2O/P2O5 wynosząca 2,25 sprawia, że nawóz można stosować pod wszystkie rośliny uprawne
•  Szczególnie dużą efektywność fosforu z nawozu można uzyskać na glebach o odczynie lekko kwaśnym i kwaśnym
•  Ze względu na długi okres uwalniania składników nawozowych produkt może być polecany na plantacjach wieloletnich oraz w systemach nawożenia, których celem jest trwała poprawa żyzności gleby metodami ekologicznymi
•  Obecność magnezu zwiększa efektywność wykorzystania azotu z nawozów organicznych i gleby oraz zapobiega niedoborom magnezu w roślinach, zwłaszcza na glebach lekkich, z natury ubogich w ten składnik.

Charakterystyka

Nawóz produkowany jest bez obróbki chemicznej, jedynie z naturalnych kopalin. Również proces granulacji prowadzony jest w sposób naturalny. Dzięki temu nie istnieje zagrożenie eutrofizacji wód podskórnych i zbiorników wodnych. Z uwagi na obojętne pH stosowanie tego nawozu nie prowadzi do zakwaszania gleb, jak w przypadku klasycznych nawozów sztucznych.

Dawkowanie i sposób nawożenia

Nawóz najlepiej stosować przedsiewnie lub przed sadzeniem roślin. Po zastosowaniu zaleca się wymieszać go z glebą. Przy stosowaniu pogłównym należy rozsiać nawóz wokół rośliny i wymieszać z glebą. Nawóz można stosować zarówno jesienią jak i wiosną.
Dawki nawozu powinny być ustalane na podstawie zasobności gleby i potrzeb pokarmowych uprawianych roślin.

Roślina

Dawka w kg/100 m²

niska

średnia

wysoka

warzywa w uprawie polowej*

4,0

3,0

2,5

drzewa i krzewy

4,0

3,0

2,5

ziemniak (na oborniku)

4,0

3,0

2,5

truskawka

4,0

3,0

2,5

strączkowe na ziarno

4,0

3,0

2,5

*podano wartości przybliżone; należy uwzględnić specyficzne wymagania poszczególnych gatunków

Przechowywanie nawozu

• Przechowywać w opakowaniach jednostkowych zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych
• Worki można układać w stosy złożone najwyżej z 14 warstw przedzielonych przekładkami kartonowymi.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA

Produkt w oryginalnym opakowaniu, w warunkach suchych, nie traci własności nawozowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WARUNKI BHP

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duża ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zbiegnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Świadectwo przydatności do stosowania w rolnictwie ekologicznym nr NE/106/2008

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl