Mocznik granulowany 46%

Mocznik granulowany 46%

 

Nazwa handlowa: Mocznik granulowany 46%

Nazwa chemiczna: Diamid kwasu węglowego

Wzór chemiczny: CO(NH2)2

 

 

 

ZASTOSOWANIE:

Mocznik granulowany 46% stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw. Jest najbardziej skoncentrowanym nawozem azotowym.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Mocznik granulowany 46% ma postać drobnych granulek barwy białej, o lekko wyczuwalnym zapachu amoniaku.

 

PRZEZNACZENIE I STOSOWANIE:

 • na wszystkie gleby z wyjątkiem bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo wapnowanych,

 • pod wszystkie rośliny,

 • przedsiewnie,

 • pogłównie (na glebach zasadowych wskazane jest wymieszanie z ziemią),

 • dolistnie,

 • można go stosować w postaci stałej i ciekłej.

 

SZCZEGÓŁOWE DAWKI NAWOZU MOŻNA OBLICZYĆ
Z POMOCĄ STRONY: AGROLICZNIK.PL

 

ZALETY NAWOZU:

 • najwyższa koncentracja azotu,

 • azot w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową,

 • uniwersalność zastosowań: pogłównie, przedsiewnie, dolistnie, pod wszystkie rośliny, na wszystkie rodzaje gleb za wyjątkiem bardzo kwaśnych,

 • bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie,

 • działa wolno i trwale,

 • powlekany środkami antyzbrylającymi (gwarancja sypkości nawozu),

 • bezpieczny w użyciu – spełnia wszystkie wymagane kryteria bezpieczeństwa.

 

ZNACZENIE AZOTU:

Azot jest makroskładnikiem niezbędnym w procesie odżywiania się roślin uprawnych. To także główny składnik białek, które są podstawowym materiałem budulcowym organizmów roślinnych i zwierzęcych. Białko roślinne zawiera 16% azotu. Azot wchodzi w skład kwasów nukleinowych, amidów, chlorofilu, enzymów, alkaloidów, amin i innych substancji. Jest głównym składnikiem atmosfery, ale dla większości roślin jest niedostępny, bo nie potrafią go przyswoić. Dlatego tak ważne jest dostarczanie go poprzez nawożenie nawozami azotowymi.

 

DLACZEGO MOCZNIK?

Brak azotu w glebie jest często przyczyną zahamowania wzrostu i rozwoju roślin, skrócenia okresu wegetacji, przyśpieszenia dojrzewania, co prowadzi do obniżenia wysokości i jakości plonu. Objawy niedoboru azotu najpierw występują na starszych liściach, które żółkną i zamierają.


TRANSPORT, PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE:

Mocznik granulowany w opakowaniach jednostkowych i luzem można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Pakuje się do worków polietylenowych wentylowych lub zgrzewanych. Można ładować luzem do środków transportu czystych, szczelnych, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci i spełniających odpowiednie przepisy transportowe.
Nawóz opakowany należy układać poziomo na podłożu izolującym od wilgoci najwyżej do wysokości 10 poziomych warstw.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 • zawartość azotu całkowitego (N) 46%

 • klasa ziarnowa: 90% granulek o wymiarach 1-3,15 mm.

 • Współczynnik zakwaszania 82

Współczynnik zakwaszania oznacza ilość węglanu wapnia potrzebną do zneutralizowania zakwaszającego wpływu nawozu. Na 100 kg zastosowanego nawozu dla zobojętnienia potrzebne jest 82 kg węglanu wapnia.

 

KLASYFIKACJA PRODUKTU:

Wyrób nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.

 

Pliki do pobrania:

 

STRONA PRODUCENTA:

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl