Lubofoska pod zboża

Lubofoska pod zboża

Nawóz wieloskładnikowy, którego skład chemiczny jest opracowany specjalnie do nawożenia zbóż jarych i ozimych.

Składniki pokarmowe nawozu (procent m/m):

  • 4,0% (N) azotu amonowego;
  • 10,0 % (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
  • 9,0 % (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
  • 8,0 % (P2O5)pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie;
  • 18,0 % (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie;
  • 12,5 % (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie;
  • 26,0% trójtlenku siarki całkowitego;
  • 0,10 % (Cu) miedzi całkowitej
  • 0,2 %(Mn) manganu całkowitego.

Zakres stosowania

Nawóz uwzględnia szczególnie duże zapotrzebowanie pszenicy (zwłaszcza konsumpcyjnej) na miedź i jęczmienia na mangan. Rola miedzi polega na zwiększeniu odporności roślin na atak patogenów oraz korzystnym wpływie na metabolizm azotu (lepsze wypełnienie kłosa, większa zawartość glutenu). Naturalna przyswajalność manganu jest zdecydowanie mniejsza w glebach o uregulowanym odczynie, a takie stanowiska są predysponowane do uprawy jęczmienia. Wystąpienie niedoboru manganu na plantacjach jęczmienia, a niekiedy także owsa można zatem skutecznie ograniczyć stosując Lubofoskę pod Zboża z miedzią i manganem. Dużą zaletą nawozu jest także zawartość siarki, w formach o zróżnicowanej szybkości działania (siarczany są uwalniane przez cały sezon wegetacyjny). Zawartość łatwo przyswajalnego azotu w nawozie sprawia, że w przypadku uprawy zbóż ozimych nie jest potrzebne dodatkowe jesienne nawożenie Lubofoska pod Zboża może być stosowana nawet w stanowiskach wyczerpanych ze składników mineralnych, gdyż wszystkie składniki zawarte w nawozie znajdują się w formach łatwo rozpuszczalnych.

Sposób i terminy stosowania

Nawożenie należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10 – 20 cm. Nawóz można zastosować bezpośrednio przed siewem, jedynie w przypadku stosowania bardzo dużych dawek wysiewu nawozu należy dokonać 10-14 dni przed siewem zbóż. W przypadku nawożenia jęczmienia browarnego należy zwrócić uwagę aby nie przenawozić roślin azotem stosowanym w okresie wiosny.

Dawkowanie

Dawki Lubofoski pod Zboża zaleca się stosować wg zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz spodziewanego plonu.

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

Certyfikat: Lubofoska pod zboża

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl