LUBOFOSKA 3,5-10-20

LUBOFOSKA 3,5-10-20

Nawóz WE

granulowany nawóz NPK (Ca,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)

      • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
      • może być stosowany w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie
      • dzięki rozbudowie nowej linii technologicznej o moduł suszenia, lubofoski oraz superfosfaty nie zbrylają się i nie pylą

Przeznaczenie

Skład chemiczny Lubofoski® 3,5-10-20 sprawia, że jest to nawóz uniwersalny. W przeciętnych warunkach glebowych z powodzeniem może być stosowany zarówno pod zboża (ozime i jare), jak i pod rzepak ozimy, buraki cukrowe i kukurydzę. W uprawie ozimin, Lubofoska® 3,5-10-20 zapewnia plantacji niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych obecność tego składnika w nawozie pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek nawozów azotowych. Amonowa forma azotu zwiększa dostępność trudno-rozpuszczalnych związków fosforu w glebie.

Właściwości

Lubofoska® 3,5-10-20 jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Nawóz ten zawiera wszystkie składniki pierwszoplanowe (NPK) oraz wapń i siarkę w formach łatwo przyswajalnych dla roślin. Dobra rozpuszczalność fosforanów w wodzie (80% składnika) stwarza możliwości zastosowania nawozu także w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie. Opracowując skład chemiczny Lubofoski® 3,5-10-20 uwzględniono duże zapotrzebowanie roślin na siarkę w różnych fazach rozwojowych. Z tego względu nawóz zawiera różne formy siarki, uwalniane z granuli stopniowo, przez cały sezon wegetacyjny. Składniki pokarmowe (procent m/m): 3,5% azotu amonowego (N), 10,0 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 9,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 8,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 20,0% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 12,5% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie oraz 25,5% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego. Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: 9 ppm boru, 9 ppm miedzi, 21 ppm manganu oraz 72 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Stosowanie

Nawożenie Lubofoską® 3,5-10-20 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz powinno się wysiać nie później niż 7-10 dni przed siewem, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej.

Numer normy: ZN-ZChL-16:2005

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofoska® 3,5-10-20 zaleca się stosować według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz spodziewanego plonu.

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

Certyfikat: Lubofoska 3,5-10-20

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl