LUBOFOS 5-10-25 – NOWOŚĆ!!!

LUBOFOS 5-10-25 – NOWOŚĆ!!!

Nawóz WE

GRANULOWANY typ B.1.1. NAWÓZ NPK (S)
5-10-25-(15)

  • zawierający fosforyt częściowo rozłożony

Właściwości:

Lubofos 5-10-25 jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Składniki pokarmowe (procent m/m): 5,0% azotu amonowego (N); 10,0 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5,0 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie; 25,0 % tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie oraz 15,0% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów: 7 ppm boru, 7 ppm miedzi, 19 ppm manganu i 59 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Nawóz Lubofos 5-10-25 może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Bardzo dobre efekty plonotwórcze wykazuje w uprawach o dużym zapotrzebowaniu na potas (okopowe, rzepak ozimy, większość roślin uprawianych na paszę). Szczególnie polecany w stanowiskach ubogich w potas, stanowiących duży odsetek gleb polskich. W uprawie roślin ozimych Lubofos 5-10-25 zapewnia plantacji niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych obecność tego składnika w nawozie pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek nawozów azotowych. Amonowa forma azotu zwiększa dostępność trudnodostępnych związków fosforu w glebie. Nośnikiem fosforu w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, co sprawia, że fosforany są stopniowo uwalniane z nawozu w całym sezonie wegetacyjnym. Nawóz zawiera siarkę zarówno w formach szybko działających, jak i trudniej rozpuszczalnych zapewniając dobre zaopatrzenie w ten składnik roślin siarkolubnych takich jak rzepak, kapusta, czosnek i cebula bez ryzyka wymycia siarczanów poza zasięg systemu korzeniowego.

Stosowanie

Nawożenie Lubofosem 5-10-25 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia stosowanie bezpośrednio przed siewem rośliny uprawnej. Jednak w przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz należy wprowadzić do gleby 10-14 dni przed siewem nasion, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie zalecanej dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos 5-10-25 zaleca się stosować wg potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz spodziewanego plonu.

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

ceryfikat: Lubofos 5-10-25

 

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl