LUBOFOS 12

LUBOFOS 12

POZWOLENIE MRiRW nr 162/06

granulowany nawóz PK (Ca, Mg, S) 12-20- (5-4,5-10)

   • zawiera fosforyt częściowo rozłożony
   • posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu
   • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
   • szczególnie zalecany pod uprawę roślin okopowych i zbóż
   • zawiera makro i mikroelementy

Przeznaczenie

Produkowany przez firmę LUVENA S.A. nawóz Lubofos 12 jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Wysoka zawartość w nawozie potasu w stosunku do fosforu kwalifikuje go w pierwszej kolejności do nawożenia roślin okopowych. Można go też efektywnie stosować pod zboża, na użytki zielone ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez oraz na glebach ubogich w potas i magnez przyswajalny.

Właściwości

Lubofos 12 jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Składniki pokarmowe (procent m/m): 12% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 20% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie; 5% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie; 4,5% tlenku magnezu (MgO) całkowitego oraz 10% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego. Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: 11 ppm boru, 17 ppm miedzi, 130 ppm manganu i 90 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos 12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

Dawkowanie

Głównym składnikiem nawozu jest potas, dlatego wielkość stosowanych dawek należy w pierwszej kolejności ustalać według zapotrzebowania rośliny na ten składnik, jak również według zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu.

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

Certyfikat: Lubofos 12

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl