Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Kwasy humusowe są naturalnym składnikiem próchnicy w glebie.

Tworzą bezpostaciowy kompleks substancji organicznych w glebie, regulujących zapas próchnicy, która jest głównym naturalnym czynnikiem plonotwórczym.

Powstawanie próchnicy i kwasu w warunkach naturalnych, to proces długotrwały i często niedający oczekiwanych efektów, gdyż duża część substancji organicznych (resztek pożniwnych, poplonów, obornika, gnojowicy) ulega mineralizacji, a nie humifikacji. która jest źródłem próchnicy. W tych okolicznościach dostarczenie kwasu humusowego bywa jedynym sposobem na zastąpienie naturalnych procesów. Jest to szczególnie istotne gdy obserwujemy zjawisko częstej monokultury, sprzedaży słomy, innych błędów płodozmianowych, uproszczenia uprawy.

Nie jest tajemnicą, że 70% polskich gleb posiada mniej niż 2% próchnicy w swoim składzie. To zjawisko zatrważające, gdy najnowsze badania notują zubożenie próchnicy w skali roku o około 4%, co i tak jest niskim wynikiem na tle Europy.

Podstawowe korzyści stosowania Kwasów Humusowych:

1) Poprawa właściwości fizycznych gleb

 • poprawa struktury gleby

 • utrwalenie struktury gleby

 • zwiększenie zwięzłości gleb lekkich, piaszczystych

 • rozluźnienie gleb zwięzłych gliniastych, ilastych

 • pięciokrotne zwiększenie pojemności wodnej gleb

 • zapobieganie erozji

 • poprawa właściwości termicznych gleb (szybsze nagrzewanie)

 2) Poprawa właściwości chemicznych gleb

 • poprawa sorbcji gleb

 • zwiększenie przyswajalności jonów Mg,Mn,Fe i fosforu w glebie

 • ograniczenie wymywania azotu i potasu na glebach lekkich

 • ograniczenie pobierania toksycznych metali ołowiu i kadmu

 • zapobieganie uwstecznianiu się składników pokarmowych w glebie

 • chelatyzacja jonów metali

Chemiczne właściwości Kwasów Humusowych prowadzą do obniżenia dawek nawozów mineralnych i racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych.

Kwas Humusowy 100% to gotowy destylat kompleksu Kwasów Humusowych. Ma postać czarnego proszku, 100% rozpuszczalnego w wodzie, tworzącego ciemnobrązowy i klarowny roztwór, niezatykający dysz opryskiwaczy. Stosuje się go w formie oprysku doglebowego na całą powierzchnię pola. Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.

Kwas Humusowy jest w 100% rozpuszczalny

Źródło: sub-bitumiczny węgiel

Rozpuszczalność w wodzie 100%

Skład:

N 1,28%

Kwasy Humusowe 100%

P 18,96 %

Ca 0,31%

Masa sucha >87%

Mg 0,03%

Fe 0,37%

Masa organiczna >82,65%

Mn 0,004%

B 0,003%

pH 9.00 – 9.25 (w 12% roztworze)

Cu 0,005%

Zn <0,001%

 

 

 

Opakowanie: papierowe worki a’25kg

 

Stosowanie:

 • oprysk na glebę: 3kg/ha

 • interwencyjny oprysk na liście: dwa zabiegi w odstępach około 14 dni, max 150g/ha (można mieszać z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi)

Zawartość kwasów humusowych w 1 kg „KWASU HUMUSOWEGO 100%” odpowiada ilości kwasów humusowych w ok. 35 tonach obornika.

Cena to tylko 40zł/kg netto, (+8%VAT),
koszt zabiegu glebowego 120zł/ha netto.

Certyfikat: Kwas Humusowy ECOCERT CERT (EU) 2014

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych. Kwasy humusowe są naturalnym składnikiem próchnicy w

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl