Kiła kapusty – badania gleby, wody i roślin

Kiła kapusty – badania gleby, wody i roślin

Co to jest kiła kapusty?

Jest to choroba płodozmianowa. Najczęściej poraża rośliny kapustowate rozmnażane z rozsady, ale zawleczona z sadzonkami na pole, może w następnych latach porażać także inne gatunki roślin krzyżowych. W ostatnich latach kiłę stwierdzono powszechnie na uprawach rzepaku. Wywołana jest przez grzyba Plasmodiophora brassicae. Jest to grzyb odglebowy, którego zarodniki przetrwalnikowe mogą zalegać w podłożu do 8 lat – nie tracąc przy tym zdolności do porażania. Jego rozprzestrzenianie związane jest z uprawą roślin w warunkach uproszczonego płodozmianu (choroba płodozmianowa). Kiła jest jedną z najgroźniejszych chorób roślin krzyżowych.

Po co badamy glebę?

Patogen jest niezwykle trudny do wyeliminowania, gdyż do gleby na skutek infekcji, przenikają zarodnie przetrwalnikowe w resztach pożniwnych. Na polach, gdzie wystąpiła kiła kapusty zalecana jest pięcioletnia przerwa w uprawie rzepaku i innych roślin z tej rodziny na rzecz roślin nie będących żywicielami (np. zboża, ziemniaki). W czasie kwarantanny ilość zarodni P. brassicae w glebie sukcesywnie maleje. Monitorowanie ich ilości pozwala ocenić skuteczność tego procesu i wychwycić moment, w którym patogen nie stanowi już zagrożenia dla upraw rzepaku i innych roślin kapustnych.

Zbyt wczesne wprowadzenie na pole roślin żywicieli skutkować będzie ponownym namnożeniem materiału infekcyjnego.

Przeciwdziałać problemowi można również stosując preparaty mikrobiologiczne (również w naszej ofercie) oraz uprawiając odmiany rzepaku o obniżonej wrażliwości na patogen. Odmiany te są jednak drogie i zaleca się ich uprawę jedynie na polach, gdzie stwierdzono występowanie zarodników kiły. Badanie obecności i liczby zarodników w glebie pomaga w podjęciu decyzji o uprawie droższych odmian rzepaku i stosowaniu preparatów bakteryjnych.

W Polsce kiła kapusty występuje na wszystkich typach gleb, ale największe szkody wyrządza na glebach kwaśnych i podmokłych. Optymalne warunki pogodowe do rozwoju tej choroby to temperatura około od 18 do 26 °C oraz pH od 5,3 do 5,7.  Typowe objawy kiły kapusty to narośla (początkowo jasne, później brunatne), powstające na korzeniu głównym oraz korzeniach bocznych, które w warunkach sprzyjających pojawiają się po około 4 tygodniach od infekcji.

Po co badamy wodę?

Grzyb wytwarza zarodniki pływkowe, które łatwo rozprzestrzeniają się w wilgotnej glebie. Mogą one przedostawać się do cieków drenarskich, rowów odwadniających i wraz z wodą przemieszczać się na duże odległości. Na terenach, gdzie wystąpiły objawy choroby oraz polach sąsiadujących, zaleca się badanie wód gruntowych i zbiorników otwartych, na obecność struktur przetrwalnikowych kiły kapusty. W przypadku stwierdzenia obecności zarodni odradza się jej używania do oprysków oraz do wykorzystania w produkcji zwierzęcej.

Jak badamy?

Oferujemy Państwu możliwość wykonania diagnostyki zarówno roślin, gleby jak i wody, pod kątem obecności P. brassicae (badania jakościowe i ilościowe), z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej. Zastosowanie innowacyjnej metodologii, może wskazać czy gleba i woda w Państwa zasobach zawiera aktywne, zdolne do infekcji zarodniki kiły kapusty.

analiza probek

Co należy zrobić?

Zamów badanie drogą elektroniczną na naszej stronie www.bazi.pl lub w naszym e-sklepie www.centrumrolne.pl. Kurierem prześlemy Ci paczkę, w której znajdziesz: formularz zamówienia badania, powrotny list przewozowy oraz pojemniki na reprezentatywne próbki gleby, materiału roślinnego lub wody. Wypełnij formularz zlecenia badania otrzymany w paczce, jeśli to możliwe wyślij go drogą elektroniczną na adres bazi@bazi.pl, zapakuj go wraz z próbkami do pudełka otrzymanego od nas i przekaż kurierowi następnego dnia. Po około 3-4 dniach uzyskacie Państwo wyniki.

 

Pamiętaj! Jesteśmy całkowicie niezależnym, prywatnym podmiotem gospodarczym.
Zapewniamy całkowitą poufność danych naszych klientów oraz wyników badań!

Powrót

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl