POLIFOSKA 21

POLIFOSKA 21

NAWÓZ AZOTOWY N(MgS) 21-(4-35)
Mieszanka A.1.4 i A.1.9

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,00 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 21 zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
Forma amidowa azotu przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot jest udostępniany roślinom powoli. Straty azotu z gleby są małe, bo nie ulega wymywaniu z gleby. Amonowa forma azotu, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu przez rośliny. Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki, nie powodując zbyt wczesnego rozhartowania roślin, tak jak po stosowaniu formy saletrzanej. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych Stosując POLIFOSKĘ 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą – na głębokość kilku cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną
Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ® 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
• nawóz uniwersalny do nawożenia przedsiewnego i pogłównego
• na glebach ubogich w siarkę i pod rośliny siarkolubne
• na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną
• bezpośrednio przed rozsiewem można mieszać z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową
• stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WTO-ZChP-139:2009

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.
CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

 

 

ZALECANE DAWKI NAWOZU POLIFOSKA 21 w kg/ha*

 

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie1

Żyto3 – na każdą 1 t ziarna

40

50

Pszenica ozima3 i jara – na każdą 1 t ziarna

50

65

Pszenżyto3 – na każdą 1 t ziarna

50

65

Jęczmień ozimy3 i jary – na każdą 1 t ziarna

45

55

Owies – na każdą 1 t ziarna

40

55

Rzepak4 – na każdą 1 t nasion

100

120

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

65

85

Groch, bobik – na każdą 1 t nasion

30

40

Ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw

85

110

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

120

150

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

70

90

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

70

90

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

70

100

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

150
70

200
90

 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 21, na przykład plon nasion rzepaku 3,0 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 120 kg POLIFOSKI 21 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu nasion (odczyt z tabeli) x 3,0 ton = 360 kg/ha POLIFOSKI 21, czyli około 75 kg azotu i 126 kg siarki (SO3), to jest około 50 kg S/ha;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha;
3 – nawożenie zbóż ozimych i rzepaku tylko wczesną wiosną, ze względu na dużą zawartość azotu;
4 – zaleca się do 200 kg/ha POLIFOSKI 21 przedsiewnie lub pogłównie jesienią pod rzepak ozimy.

 

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

  1. POLIFOSKA 21 – KARTA CHARAKTERYSTYKI
  2. POLIFOSKA 21 – Ulotka 1 str, Ulotka 2 str,
MOCZNIK.PL

MOCZNIK.PL

Nawóz nieorganiczny azotowy N 46
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Białe, równomierne granulki, zabezpieczone środkami antyzbrylającymi, higroskopijne, łatwo rozpuszczalne w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku.
Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm3.

 

Mocznik.pl zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą powoli, dlatego azot z mocznika.pl jest udostępniany roślinom powoli i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak w roślinie jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe. Mocznik.pl z Polic nie zawiera więcej jak 0,8% biuretu i 0,3% wody oraz bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

 

Stosowanie

 

Mocznik.pl jest nawozem uniwersalnym i w związku z tym może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Małą efektywność wykazuje także na podmokłych, zimnych glebach gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną.
Mocznika.pl nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z POLIDAPEM®, POLIFOSKAMI®, (oprócz POLIFOSKI ® PK), POLIMAGAMI®, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonowym. Jednorazowa dawka mocznika.pl nie powinna przekraczać 250 kg/ha.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: PN-C-87011:1999

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Sprawdź szczegółowe tabele:

 

Dokarmianie dolistne zbóż

Dokarmianie dolistne rzepaku

Dokarmianie dolistne buraka cukrowego

Zalecane dawki mocznika.pl* w kg/ha

Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG)

Dokarmianie dolistne kukurydzy

Dokarmianie dolistne ziemniaka

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

  1. MOCZNIK.PL – KARTA CHARAKTERYSTYKI
  2. MOCZNIK.PL – Ulotka 1 str, Ulotka 2 str, Ulotka 3 str, Ulotka 4 str
  3. MOCZNIK.PL – Certyfikat zgodności WE

 

POLIMAG S

POLIMAG S

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) o niskiej zawartości chlorków
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35)


z mikroskładnikami pokarmowymi bor (B)- 0,1%; miedź (Cu)- 0,1%; mangan (Mn)- 0,2%; cynk (Zn) -0,5%

NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3.

 

POLIMAG® S zawiera 10% azotu (N) w formie amonowej, 8% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 7% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 15% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie siarczanu potasu, 5% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 35% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu oraz mikroskładniki pokarmowe: bor (B) 0,1%, miedź (Cu) 0,1%, mangan (Mn) 0,2%, i cynk (Zn) 0,5% w formach łatwo przyswajalnych. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Potas w formie siarczanu jest szczególnie polecany pod rośliny ujemnie reagujące na nadmiar chloru. Taki skład chemiczny, w tym zawartość podstawowych mikroelementów, powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój rośliny od okresu powschodowego i zwiększa ich odporność oraz poprawia wartość biologiczną plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten należy stosować przede wszystkim pod rośliny:
• bardzo wrażliwe na chlor: tytoń, czerwona porzeczka, agrest, malina, truskawka, jeżyna, borówka, drzewa pestkowe – szczególnie czereśnia, warzywa wczesne, fasola, ogórek, papryka, cebula, sałata, chmiel, wszystkie uprawy pod osłonami, rośliny kwiatowe i ozdobne oraz rozsada większości roślin;
• względnie wrażliwe na chlor: ziemniak, słonecznik, winorośl, drzewa ziarnkowe, czarna porzeczka, pomidor, rzodkiewka, kalarepa, brukselka, groch, szpinak, marchew, czosnek, rzodkiew, cykoria. POLIMAG® S zaleca się także pod rośliny okopowe, pastewne i na użytkach zielonych.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIMAG® S wiosną, 10-14 dni przed siewem, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIMAG® S można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z siarczanem potasu.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIMAGU S w kg/ha*

 

Roślina

Zalecane dawki N/ha

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia

wysoka i bardzo wysoka

Cebula

120

1000

650

350

Fasola karłowa

60

500

300

150

Kalafior

250

950

650

300

Kalarepa

120

800

550

250

Kapusta biała

200

1600

1100

600

Kapusta brukselka

250

1200

700

450

Kapusta pekińska

180

1250

950

600

Marchew

150

1150

750

400

Ogórek

140

900

600

400

Papryka

150

750

550

300

Pietruszka

150

1000

600

350

Pomidor

150

1000

600

400

Por

180

1000

650

350

Rzodkiewka, rzodkiew

60/130

600

400

160

Sałata

120

750

500

200

Truskawka

do 80

800

600

400

Ziemniak bez obornika

180

850

550

350

* w przypadku stosowania obornika zaleca się obniżyć dawkę nawozu o około 30%;
1 – w zalecanej dawce azotu uwzględnić azot wprowadzony w POLIMAGU S, podział dawek azotu i terminy stosowania według zaleceń agrotechnicznych;
2 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
3 – przed założeniem plantacji zastosować całą dawkę; w pełni owocowania plantacji dawkę zaleca się dzielić na dwie części: wiosną po ruszeniu wegetacji i późnym latem po zakończeniu zbiorów

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

  1. POLIMAG S – KARTA CHARAKTERYSTYKI
  2. POLIMAG S – Ulotka 1 str, Ulotka 2 str
  3. POLIMAG S – Certyfikat Znak jakości Q
  4. POLIMAG S – Certyfikat zgodności WE

 

POLIFOSKA® PETROPLON

POLIFOSKA® PETROPLON

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® PETROPLON zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O)5 rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 8% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 3% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie, w formie siarczanu.
Zawiera także 0,1% boru (B) całkowitego. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolniej pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Bor decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu, budowie ścian komórkowych (zwiększa odporność), reguluje procesy kwitnienia i zapylania, zawiązywania nasion i owoców, zapewnia pełny rozwój kłosów, kolb, łuszczyn i strąków. Taki skład chemiczny powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój rośliny od okresu powschodowego, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa na pełne kwitnienie i większy plon o wysokiej wartości biologicznej.

 

Stosowanie

 

POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Stosować także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na uzytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach. POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas oraz bor.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® PETROPLON przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, np. rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® PETROPLON można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny

 

Zalecane dawki POLIFOSKI PETROPLON w kg/ha*

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Rzepak – na każdą 1 t nasion

300

240

120

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

180

120

50

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

270

180

70

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

180+20kg K

130kg

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

220

145

70

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

120

40

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

150+15kg K

100+15kg K

60+15kg K

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

180

110

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

220

160

100

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

220

150

90

Łubiny – na każdą 1 t nasion

300

200

120

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

220

150

100

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

220

150

90

 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI PETROPLON, np. plon nasion rzepaku 3 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 240 kg POLIFOSKI PETROPLON na każdą 1 tonę przewidywanego plonu nasion (odczyt z tabeli) x 5 = 720 kg/ha POLIFOSKI PETROPLON lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o niskiej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 180 kg POLIFOSKI PETROPLON na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 540 kg/ha POLIFOSKI PETROPLON;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha. POLIFOSKI BIO

 

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

POLIFOSKA 12

POLIFOSKA 12

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 12 zawiera 12% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 12% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 27% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany wiosną przede wszystkim do nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, rzepa, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Dobre efekty uzyskuje się w nawożeniu użytków zielonych na glebach organicznych.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, przede wszystkim pod rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® 12 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI 12 w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime4 i jare – na każdą 1 t ziarna

150

100

50

Rzepak4– na każdą 1 t nasion

265+40kg K2

200+30kg K

100

Rzepak5– na każdą 1 t nasion

70kg P. 6 jesienią i 150kg POLIFOSKI 12 wiosną

50kg P.6 jesienią i 115kg POLIFOSKI 12 wiosną

100 – wiosną

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

6

125+25kg K

75

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

150+40kg K

90+35kg K

20+20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

190+70kg K

125+65kg K

75+40kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

180+30kg K

120+25kg K

60+20kg K

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

150+70kg K

90+50kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

100+25kg K

25+20kg K

20kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

125+75kg K

85+60kg K

50+35kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

225+25kg K

150+30kg K

60+20kg K

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

150+30kg K

100+30kg K

40+20kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

180+45kg K

125+40kg K

80+20kg K

Cebula, por, kalafior, marchew, pietruszka (kg/ha)

725

475

250

Kapusta biała (kg/ha)

1150

800

450

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

180+25kg K

125+25kg K

75

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 12, np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas nawożonej obornikiem stosować po 90 kg POLIFOSKI 12 i 35 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 270 kg/ha POLIFOSKI 12 i 105 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha;
4 – nawożenie zbóż ozimych i rzepaku ozimego tylko wczesną wiosną, na glebach zasobnych, gdy nie stosowano przedsiewnego nawożenia;
5 – w nawożeniu rzepaku na glebie o małej i średniej zasobności stosować przedsiewnie POLIFOSKĘ 6 i wczesną wiosną odpowiednią ilość POLIFOSKI 12, na glebie o wysokiej zasobności można stosować tylko wiosną po 100 kg/ha POLIFOSKI 12 na każdą przewidywaną 1 t nasion;
6 – nie stosować ze względu na możliwość zastosowania zbyt wysokiej dawki (przedawkowania) azotu.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

POLIFOSKA V

POLIFOSKA V

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 11-8-20-(2-25)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® V zawiera 11% azotu (N) w formie amonowej, 8% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 7% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 20% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 25% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Wysoka zawartość dobrze przyswajalnej siarki w tym nawozie pokrywa potrzeby roślin w okresie ich wzrostu. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany wiosną pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i rzepak (wczesną wiosną pogłównie), zboża jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® V zaleca się stosować wiosną na gleby ubogie w potas i siarkę.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® V przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® V można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

Zalecane dawki POLIFOSKI V w kg/ha*

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża jare3 – na każdą 1 t ziarna

200

130

70

Rzepak3 – na każdą 1 t nasion

400

300

150

Ziemniak na oborniku – na każde 10 t bulw

225

130

30

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

280

190+25kg K2

110+20kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

270

180

90

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

220+25kg K

135+20kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

150

40

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

185+40kg K

125+35kg K

75+20kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

330

200

90

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

220

150

60

Łąki i pastwiska –
na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

270

180

125

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi –
na każde 10 t zielonej masy

270

180

110

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI V, np. plon ziarna owsa 4 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 130 kg POLIFOSKI V na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 4 tony = 520 kg/ha POLIFOSKI V lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 130 kg POLIFOSKI V na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 390 kg/ha POLIFOSKI V;
1 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2- kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zboża ozime i rzepak ozimy tylko pogłównie – wczesną wiosną, , gdzie nie stosowano jesienią nawożenia przedsiewnego;
4 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod buraka cukrowego 35 t/ha.

 

 

Pliki do pobrania:

 

POLIFOSKA M-MAX

POLIFOSKA M-MAX

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® M-MAKS zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 16% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 14% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 4% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Wysoka zawartość dobrze przyswajalnego magnezu w tym nawozie pokrywa podstawowe potrzeby magnezowe roślin w całym okresie ich wzrostu. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® M-MAKS wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, strączkowe, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ ®M-MAKS zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w magnez i potas – najczęściej gleby lekkie, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny magnezo i potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, owies, kukurydza, strączkowe i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® M-MAKS przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® M-MAKS można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI M-MAKS w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

110

80

40

Rzepak – na każdą 1 t nasion

200

150

75

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

140

90

55

Łubiny – na każdą 1 t nasion

190

125

75

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

110

65+25kg K2

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

140+55kg K

95+55kg K

55+30kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

140

90+15kg K

45

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

110+60kg K

70+40kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

75+15kg K

20+15kg K

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

95+65kg K

65+50kg K

40+30kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

170

110

45

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

120

75+20kg K

30+15kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

140+25kg K

95+30kg K

60

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy

140

95

55

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI M, np. plon ziarna owsa 4 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 80 kg POLIFOSKI M na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 4 tony = 320 kg/ha POLIFOSKI M lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 65 kg POLIFOSKI M i 25 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 195 kg/ha POLIFOSKI M i 75 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

POLIFOSKA 8

POLIFOSKA 8

Nawóz kompleksowy NPK(S) 8-24-24-(9)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 8 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność roślin oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 8 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI 8 w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

75

50

25

Rzepak – na każdą 1 t nasion

130+40kg K2

100+25kg K

50+15kg K

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

90+25kg K

60+25kg K

40

Łubiny – na każdą 1 t nasion

125

85

50

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

75+40kg K

45+35kg K

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

95+70kg K

60+70kg K

40+40kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

90+30kg K

60+25kg K

30+20kg K

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

75+70kg K

50+50kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

50+25kg K

12+20kg K

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

65+75kg K

40+60kg K

25+35kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

110+25kg K

75+30kg K

30+20kg K

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

75+25kg K

50+30kg K

20+17kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

90+45kg K

60+40kg K

40+15kg K

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej

90+25kg K

60+25kg K

40

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 8, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 50 kg POLIFOSKI 8 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 250 kg/ha POLIFOSKI 8 lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 45 kg POLIFOSKI 8 i 35 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 135 kg/ha POLIFOSKI 8 i 105 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

POLIFOSKA 6

POLIFOSKA 6

Nawóz kompleksowy NPK(S) 6-20-30-(7)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 17% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 6 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 6 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® 6 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI 6 w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

90

60

30

Rzepak – na każdą 1 t nasion

160

120

60

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

110

75

45

Łubiny – na każdą 1 t nasion

150

100

60

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

<90 + 30 K2

50+25kg K

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

110+55kg K

75+55kg K

45+30kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

110+15kg K

75+15kg K

40

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

90+55kg K

55+40kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

60+15kg K

15+15kg K

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

75+65kg K

50+50kg K

30+30kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

135

90

35

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

90 + 15K

60+20kg K

25+15kg K

Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

110+30kg K

75+30kg K

50

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej

110

75

45

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 6, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 60 kg POLIFOSKI 6 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 = 300 kg/ha POLIFOSKI 6 lub np. plon bulw ziemniaka 25 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 50 kg POLIFOSKI 6 i 25 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 2.5 = 125 kg/ha POLIFOSKI 6 i 62,5 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

 

POLIFOSKA 5

POLIFOSKA 5

Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)
NAWÓZ WE

 

Właściwości

 

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale.
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

POLIFOSKA® 5 zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 15% fosforu (P2O)2 rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 13% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 5 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

 

Stosowanie

 

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 5 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® 5 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Pakowanie, składowanie i transport

 

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
ZN-ZChP-131:2004

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

– w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
– zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne
– w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza
– nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny
– chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

 

Zalecane dawki POLIFOSKI 5 w kg/ha*

 

Roślina

Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska

średnia1

wysoka i bardzo wysoka

Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna

120

80

40

Rzepak – na każdą 1 t nasion

210

160

80

Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion

145

100

60

Łubiny – na każdą 1 t nasion

200

130

80

Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw

120

70+20kg K2

20kg K

Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw

150+35kg K

100+40kg K

60+25kg K

Burak cukrowy na oborniku – na każde 10 t korzeni

145

100

50

Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni

nie uprawiać

120+40kg K

70+30kg K

Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni

80

20+10kg K

15kg K

Burak pastewny bez obornika – na każde 10 t korzeni

100+50kg K

65+40kg K

40+25kg K

Kukurydza na silos – na każde 10 t zielonej masy

180

120

60

Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna

120

80

35

Łąki i pastwiska –
na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy

150

100+15kg K

65

Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej

145

100

60

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI 5, np. plon ziarna kukurydzy 7 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 80 kg POLIFOSKI 5 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 7 = 560 kg/ha POLIFOSKI 5 lub np. plon nasion rzepaku 3 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, stosować po 160 kg POLIFOSKI 5 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu (odczyt z tabeli) x 3 = 480 kg/ha POLIFOSKI 5;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha.

 

KALKULATOR NAWOŻENIA POLICE

 

Pliki do pobrania:

 

Strona 1 z 212

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl