SUPERFOSFAT 20

SUPERFOSFAT 20

Nawóz WE

granulowany superfosfat prosty (P) (Ca,S) 20- (25,13)

 • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
 • zawiera makro i mikroelementy wiecej
SUPERFOSFAT 19

SUPERFOSFAT 19

Nawóz WE

pylisty superfosfat prosty P(Ca, S) 18,5-(24-12)

 • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
 • szczególnie zalecany na użytki zielone
 • zawiera makro i mikroelementy wiecej
Nawóz Ekologiczny 0-8-18

Nawóz Ekologiczny 0-8-18

Nawóz Ekologiczny 0 – 8 – 18


GRANULOWANY NAWÓZ WE typ B.4. NAWÓZ PK (Mg, S)
8-18-(8-12) zawierający fosforyt miękki

wiecej

NAWÓZ WAPNIOWO-MAGNEZOWY

NAWÓZ WAPNIOWO-MAGNEZOWY

Pozwolenie MRiRW nr 206/08

Granulowany nawóz 27CaO – 16 MgO

 • Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugooplanowe – wapń, magnez i siarkę
 • Stymuluje plonotwórcze działanie azotu
 • Zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
 • Poprawia właściwości fizykochemiczne gleby wiecej
LUBOFOS NAWÓZ BEZCHLORKOWY 3,5-10-15 (PLANTOS)

LUBOFOS NAWÓZ BEZCHLORKOWY 3,5-10-15 (PLANTOS)

Nawóz WE

typ B.1.1. NAWÓZ NPK (Ca, Mg, S)
3,5-10-15-(6-2,5-11)

 • zawierający fosforyt częściowo rozłożony

Przeznaczenie

Polecany jest do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru (ziemniaki, krzewy, drzewa owocowe, warzywa, kwiaty, szkółki róż, tytoń i chmiel). Zawartość siarki na dość wysokim poziomie i w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny powoduje, że nawóz polecany jest również pod uprawy siarkolubne (motylkowe, rzepak, kapustne). Nawóz zawiera również wapń i magnez w formie siarczanowej. Zawarte w nawozie formy składników korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin.

Skład

SKŁADNIKI POKARMOWE (procent m/m): 3,5% (N) azotu amonowego, 10,0% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5,0% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie, 15,0% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie, 6,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie, 2,5% (MgO) tlenku magnezu całkowitego oraz 11,0% (S) siarki całkowitej.

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Plantos Nawóz Bezchlorkowy 3,5-10-15 o dużej zawartości potasu przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Przy stosowaniu pogłównym dobrze jest zastosować nawóz pod jeden z zabiegów pielęgnacyjnych w sadach i szkółkach. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie wokół drzew i krzewów i w miarę możliwości wymieszać go z glebą. Polecany jest do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru (ziemniaki, krzewy, drzewa owocowe, warzywa, kwiaty, szkółki róż, tytoń i chmiel). Zawartość siarki na dość wysokim poziomie i w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny powoduje, że nawóz polecany jest również pod uprawy siarkolubne (motylkowe, rzepak, kapustne). Nawóz zawiera również wapń i magnez w formie siarczanowej. Zawarte w nawozie formy składników korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin.

Dawkowanie

Dawki nawozu Plantos Nawóz Bezchlorkowy 3,5-10-15 o dużej zawartości potasu zaleca się stosować wg potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas.

nawożone rośliny

zawartość przyswajalnego fosforu i potasu w glebie

niska

średnia

wysoka

warzywa w uprawie polowej

350

300

250

drzewa i krzewy

400

300

200

ziemniaki

450

400

350

truskawki, maliny

300

250

200

motylkowe

400

300

200

tytoń, chmiel

400

350

300

cebula

550

400

250

rzepak

600

500

400

szkółki róż i drzew

500

350

250

kapusta

300

250

200

 

Certyfikat: 3,5-10-15

 

 

 

LUBOFOS 5-10-25 – NOWOŚĆ!!!

LUBOFOS 5-10-25 – NOWOŚĆ!!!

Nawóz WE

GRANULOWANY typ B.1.1. NAWÓZ NPK (S)
5-10-25-(15)

 • zawierający fosforyt częściowo rozłożony

Właściwości:

Lubofos 5-10-25 jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Składniki pokarmowe (procent m/m): 5,0% azotu amonowego (N); 10,0 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5,0 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie; 25,0 % tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie oraz 15,0% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów: 7 ppm boru, 7 ppm miedzi, 19 ppm manganu i 59 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Nawóz Lubofos 5-10-25 może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Bardzo dobre efekty plonotwórcze wykazuje w uprawach o dużym zapotrzebowaniu na potas (okopowe, rzepak ozimy, większość roślin uprawianych na paszę). Szczególnie polecany w stanowiskach ubogich w potas, stanowiących duży odsetek gleb polskich. W uprawie roślin ozimych Lubofos 5-10-25 zapewnia plantacji niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych obecność tego składnika w nawozie pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek nawozów azotowych. Amonowa forma azotu zwiększa dostępność trudnodostępnych związków fosforu w glebie. Nośnikiem fosforu w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, co sprawia, że fosforany są stopniowo uwalniane z nawozu w całym sezonie wegetacyjnym. Nawóz zawiera siarkę zarówno w formach szybko działających, jak i trudniej rozpuszczalnych zapewniając dobre zaopatrzenie w ten składnik roślin siarkolubnych takich jak rzepak, kapusta, czosnek i cebula bez ryzyka wymycia siarczanów poza zasięg systemu korzeniowego.

Stosowanie

Nawożenie Lubofosem 5-10-25 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia stosowanie bezpośrednio przed siewem rośliny uprawnej. Jednak w przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz należy wprowadzić do gleby 10-14 dni przed siewem nasion, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie zalecanej dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos 5-10-25 zaleca się stosować wg potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz spodziewanego plonu.

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

ceryfikat: Lubofos 5-10-25

 

LUBOFOS POD BURAKI

LUBOFOS POD BURAKI

Nawóz WE

granulowany nawóz NPK (Ca, Na,S)
3,5-10-21-(6-2,2-17) z borem (B) 0,2

 • zawierający fosforyt częściowo rozłożony

Przeznaczenie

Lubofos pod Buraki został opracowany specjalnie z myślą o nawożeniu wymagającej rośliny jaką jest burak cukrowy. Plantacja buraków cukrowych pobiera przeciętnie dwukrotnie więcej potasu niż fosforu, dlatego relacja K2O/P2O5 w nawozie wynosi 2:1. Nowy produkt jest nawozem kompletnym, gdyż poza fosforem i potasem zawiera także inne makroskładniki takie jak azot, siarkę, wapń i sód oraz mikroelement – bor. Azot amonowy zwiększa rozpuszczalność fosforu, którego nośnikiem w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, czyli forma fosforu działająca przez cały sezon wegetacyjny. Rola składników drugorzędnych polega między innymi na stymulowaniu plonotwórczego działania azotu (siarka) oraz poprawie zdrowotności plantacji (siarka i wapń). W porównaniu z innymi uprawami, burak cukrowy wykazuje większe zapotrzebowanie na sód oraz wymaga dobrego zaopatrzenia w bor. Niedostateczna zawartość boru w glebie przejawia się fizjologiczną chorobą zwaną zgorzel liścia sercowego, a niedoboru tego mikroelementu nie likwiduje stosowanie obornika. Wszystkie te specyficzne wymagania pokarmowe buraka cukrowego uwzględniono opracowując skład chemiczny Lubofosu pod Buraki.

Właściwości

Lubofos pod Buraki jest nawozem wieloskładnikowym, granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Składniki pokarmowe (procent m/m): 3,5% azotu amonowego (N); 10% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie; 21% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie; 6% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie; 2,2% sodu (Na) całkowitego, 17,0% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego oraz 0,2% boru (B) całkowitego. Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: 8 ppm miedzi, 21 ppm manganu oraz 73 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin..

Stosowanie

Lubofos pod Buraki jest nawozem granulowanym, do stosowania przedsiewnego. Nawóz po zastosowaniu powinien być dobrze wymieszany z glebą. Obecność amonowej formy azotu, która jest dobrze wiązana w glebie sprawia, że Lubofos pod Buraki może być stosowany w dowolnym, przedsiewnym terminie. Jeśli wymagane są duże dawki składników zaleca się wykonanie nawożenia nie później niż 10-14 dni przed siewem buraków.

Numer normy: ZN-ZChL-3:2005

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos pod Buraki ustala się według zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas, uwzględniając spodziewany plon oraz zastosowane nawożenie organiczne.

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

Certyfikat: Lubofos pod buraki

LUBOFOS POD ZIEMNIAKI

LUBOFOS POD ZIEMNIAKI

ZEZWOLENIE MRiRW nr 147/05

GRANULOWANY NAWÓZ NPK (Ca, Mg, S)
3,5-7-25-(3,5-2,5-21)

 • zawierający fosforyt częściowo rozłożony

Przeznaczenie

Lubofos pod Ziemniaki jest nawozem przeznaczonym głównie do nawożenia upraw ziemniaków. Recepturę nawozu opracowano przede wszystkim z myślą o stosowaniu na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności w fosfor oraz nie nawożonych organicznie. Lubofos pod Ziemniaki z powodzeniem można stosować także w innych warunkach glebowych. Nawóz ten zawiera w swoim składzie część potasu w formie siarczanowej, co wpływa korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi.

Właściwości

Lubofos pod Ziemniaki jest nawozem wieloskładnikowym, granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Składniki pokarmowe (procent m/m): 3,5% azotu amonowego (N); 7,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych; 25,0% tlenku potasu (K2O) w formie chlorkowej i siarczanowej, rozpuszczalnego w wodzie; 3,5% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie; 2,5% tlenku magnezu (MgO) całkowitego oraz 21,0% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego. Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak: 6 ppm boru, 11 ppm miedzi, 90 ppm manganu i 59 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos pod Ziemniaki wiosną przed sadzeniem ziemniaków, mieszając z glebą do głębokości 10-15 cm, w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.

Numer normy: ZN-ZChL-21:2006

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos pod Ziemniaki ustala się według zasobności gleby w potas przyswajalny, spodziewanego plonu oraz zastosowanego nawożenia organicznego. Jeżeli zawartość fosforu i potasu przyswajalnego pozwala zakwalifikować glebę do tych samych klas zasobności (np. średnia zasobność w potas i fosfor), podane dawki należy zwiększyć o 15-20%.

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

LUBOFOS POD RZEPAK

LUBOFOS POD RZEPAK

Nawóz WE

granulowany nawóz NPK (Ca, Mg,S)

 • 3,5-10-18,5-(6-2,5-17), z borem (B) 0,2,
 • zawierający fosforyt częściowo rozłożony

Przeznaczenie

Produkowany przez firmę LUVENA S.A. nawóz Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, przeznaczonym do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod względem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawożenie Lubofosem pod Rzepak wpływa na lepsze przygotowanie roślin do okresu zimowego. Zwiększa ich zimotrwałość i mrozoodporność. Lubofos pod Rzepak zalecany jest również pod inne rośliny krzyżowe, np. gorczycę, rzepik oraz warzywa kapustne.

Właściwości

Lubofos pod Rzepak jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn., że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Składniki pokarmowe (procent m/m): 3,5% (N) azotu amonowego, 10,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie, 18,5% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie, 6,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie, 2,5% (MgO) tlenku magnezu całkowitego, 17,0% (SO3) trójtlenku siarki całkowitego, 0,2% (B) boru całkowitego. Posiada mikroelementy, takie jak: miedź 13 ppm, mangan 90 ppm i cynk 75 ppm. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos pod Rzepak przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos pod Rzepak ustala się na podstawie zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plnu.

Numer normy: ZN-ZChL-3:2005

KALKULATOR NAWOŻENIA LUVENA

 

Certyfikat: Lubofos pod rzepak

LUBOFOS CORN

LUBOFOS CORN

Nawóz WE

granulowany nawóz NPK (S) 5-10-21-(20) z borem (B) 0,09, cynkiem (Zn) 0,24
zawierający fosforyt częściowo rozłożony

 • do nawożenia kukurydzy
 • polecany również pod uprawę grochu, cebuli, lnu i chmielu
 • zawiera makro i mikroelementy wiecej
Strona 1 z 3123

GRANUKAL 85

GRANUKAL 85 Więcej

Niemiecka kreda granulowana. W SUPER CENIE!!!

Materiał siewny

Materiał siewny Więcej

Sprawdzone nasiona w BAZI

Cegła elewacyjna Lode

Cegła elewacyjna Lode Więcej

Zachęcamy do zakupu cegły klinkierowej typ JANKA.

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO

Kwas Humusowy – CZARNE ZŁOTO Więcej

Tak, to bardzo trafne określenie kwasów humusowych.

Copyright (C) bazi.pl Polityka prywatności realizacja: agraf.net.pl